Việt Nam rời Top 50 môi trường kinh doanh của Bloomberg

Ngày đăng: 24/01/2013| in |

Việt Nam rời Top 50 môi trường kinh doanh của Bloomberg

Hong Kong vẫn đứng đầu danh sách này, theo sau là Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan. Khu vực Đông Nam Á chỉ còn ba đại diện là Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Dựa trên số liệu của nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên Hợp quốc (UN) hay Tổ chức kinh tế thế giới (WTO),Bloombergchọn ra danh sách 20 quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới. Đây là năm thứ hai hãng thực hiện xếp hạng này. Nhóm đứng đầu vẫn là Hong Kong, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản.

Việt Nam năm ngoái được xếp hạng 46 với điểm số cao nhất ở tiêu chí mức độ hội nhập kinh tế (64,5%) và thấp nhất ở các chi phí ít hữu hình (19,3%). Tuy nhiên, năm nay Việt Nam không còn trong Top 50. Khu vực Đông Nam Á có ba đại diện là Singapore (đứng thứ 8), Malaysia (28) và Thái Lan (43).

Mức độ tập trung kinh tế (10%), thể hiện qua việc là thành viên của WTO, tham gia nhiều vào thị trường thế giới, được các tổ chức xếp hạng rủi ro và nghiên cứu. Chi phí thành lập doanh nghiệp (20%) gồm các khoản phí, thời gian, quy trình, cũng như việc cấp vốn và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chi phí nhân công và nguyên vật liệu (20%), như lương, thưởng, y tế, phí sa thải, lương tối thiểu và quy mô lực lượng lao động; chi phí nguyên liệu như tốc độ khai thác và cho thuê tài nguyên thiên nhiên.

Chi phí vận chuyển hàng hóa (20%) gồm hiệu suất xuất nhập khẩu, vận chuyển, khả năng kết nối và chất lượng cảng. Ít chi phí hữu hình (20%) như tham nhũng, quyền sở hữu trí tuệ, lạm phát, thuế hay chuẩn mực kế toán. Cuối cùng là độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong nước (10%), tính bằng quy mô tầng lớp trung lưu, khả năng tiêu thụ, thuế nhập khẩu và GDP bình quân.

1. Hong Kong

Xếp hạng mức độ hội nhập kinh tế: 14

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 1

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 64

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 2

Ít chi phí hữu hình : 2

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 27

2. Mỹ

Mức độ hội nhập kinh tế: 4

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 8

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 3

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 7

Ít chi phí hữu hình: 27

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 38

3. Nhật Bản

Mức độ hội nhập kinh tế: 3

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 36

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 1

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 14

Ít chi phí hữu hình: 29

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 1

4. Hà Lan

Mức độ hội nhập kinh tế: 23

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 33

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 26

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 4

Ít chi phí hữu hình: 5

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 22

5. Đức

Mức độ hội nhập kinh tế: 1

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 78

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 8

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 5

Ít chi phí hữu hình: 17

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 5

6. Australia

Mức độ hội nhập kinh tế : 7

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 40

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 9

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 12

Ít chi phí hữu hình : 15

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 23

6. Canada

Mức độ hội nhập kinh tế : 40

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 32

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 30

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 6

Ít chi phí hữu hình : 12

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 8

8. Singapore

Mức độ hội nhập kinh tế : 48

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 2

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 108

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 3

Ít chi phí hữu hình : 7

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 32

9. Đan Mạch

Mức độ hội nhập kinh tế: 10

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 5

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 73

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 29

Ít chi phí hữu hình: 3

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 33

10. Anh

Mức độ hội nhập kinh tế : 2

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 47

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 11

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 9

Ít chi phí hữu hình : 22

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 31

11. Áo

Mức độ hội nhập kinh tế : 7

Chi phí thành lập doanh nghiệp: 11

Chi phí nhân công và nguyên vật liệu: 36

Chi phí vận chuyển hàng hóa: 33

Ít chi phí hữu hình : 20

Độ sẵn sàng của người tiêu dùng: 14